Districtsbijeenkomst
Op donderdag 7 juni 2018 organiseert het KNMG-district Flevoland/Zwolle in samenwerking met ons KNMG-district Twente en de KNB-ringen Overijssel en Gelderland een bijeenkomst over:
De rol
van de arts en notaris
bij de totstandkoming
van wilsverklaringen
Patiënt centraal
De KNMG heeft in samenwerking met de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) over de schriftelijke wilsverklaring inhoudelijke en procesafspraken gemaakt. Doel van deze bijeenkomst is het gesprek met deelnemende artsen en notarissen aan te gaan over de rolverdeling en verantwoordelijkheden om te komen tot goede – en zo nodig – uitvoerbare wilsverklaringen. Uitgangspunt is dat de patiënt/cliënt hierbij centraal staat.
Rol notaris
Notarissen ontvangen steeds meer vragen van cliënten over het vastleggen van medische wensen in het levenstestament. Het geeft mensen rust om hun wensen op financieel, medisch en persoonlijk gebied vast te leggen in één akte, het levenstestament. Met dit vastleggen is de wilsbekwaamheid van cliënt vastgesteld.
Belang artsen
Artsen moeten rekening houden met schriftelijke wilsverklaringen en vertegenwoordigers van de patiënt wanneer deze wilsonbekwaam is geworden. De verwachtingen die patiënten/cliënten en naasten daarvan hebben, kunnen leiden tot misverstanden.
Programma
19.00 Ontvangst met broodje en koffie/thee
19.30 Opening door KNMG-districtsvoorzitter Jan Sije Huismans, voorzitter district Flevoland/Zwolle
19.40 Inleiding door Gert van Dijk, beleidsadviseur KNMG ethiek
19.50 'Notariële rol en verantwoordelijkheid' door Martijn de Jong, notaris
20.10 'De medische beoordeling wilsbekwaamheid' door Jeanette Coster, arts Indicatie en advies KNMG
20.25 'Wilsverklaringen vanuit de arts gezien' door Marianne Abbink, specialist ouderengeneeskunde, n.p.
20.45 'Wilsverklaring door de patiënt bekeken' door Rineke Heij, beleidsadviseur NPV - Zorg voor het leven
21.00 Dialoog onder leiding van Madeleine Hillen, juridisch adviseur KNB
21.30 Afsluiting door KNB-ringvoorzitter Jenny Meijerink en borrel
Praktische informatie
Accreditatie
2 punten voor alle artsen
Locatie
Isala Ziekenhuis
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Kosten
Gratis
Terug naar voorpagina Hits: 136