KNMG-district Twente
Uitnodiging en inschrijvingsformulier

Jaarvergadering 2016

Dinsdag 21 maart 2017
Aanvang 18:00 uur

Restaurant de Watermolen, landgoed Singraven,
Schiphorstdijk 4, 7591 PS Denekamp

website de Watermolen - website landgoed Singraven

Geachte collega,

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering 2016, die dit jaar op het Landgoed Singraven gehouden zal worden, waarbij na een rondleiding door het Huis Singraven het diner en de jaarvergadering zullen volgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van het KNMG-District Twente,
Marianne J. Abbink-de Roos, secretaris.


Landgoed en huis Singraven

Programma 21 maart 2017:
18:00Ontvangst
18:30Rondleiding huis Singraven
19:45Aanvang diner
20:15Jaarvergadering
  Agenda jaarvergadering en stukken:
Opening
Notulen jaarvergadering 2015 Notulen jaarvergadering 2015 [geh. 22 maart 2016]
Verslag secretaris 2016 Verslag secretaris 2016
Verslag penningmeester 2016 Verslag penningmeester 2016
Verslag kascommissie Verklaring kascommissie, voorstel décharge
Decharge penningmeester
Benoeming kascommissie 2017
Jaarplan 2017 Jaarplan 2017
Begroting 2017 Begroting 2017
Rondvraag
Sluiting jaarvergadering
20:30Voortzetting diner
21:15Uitreiking Lide Jannink Scriptieprijs
22:00Dessert
22:30SluitingDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
1711
Terug naar voorpagina