Hits:
2171
Terug naar voorpaginaUitnodiging en inschrijvingsformulier

Jaarvergadering 2015
met buffet, Lide-Janninkprijs en cabaret

KNMG district XVII Twente


Dinsdag 22 maart 2016
Aanvang 18:30 uur

Theater Hof-88
Elisabethhof 4, 7607 ZD Almelo
Telefoon: 0546 850 264

Route en parkeren

Geachte collega,

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering 2015.

Hier op volgt de uitreiking van de Lide-Janninkprijs.

Traditiegetrouw wordt na de vergadering ook een cultureel evenement aangeboden, dit jaar bestaand uit het optreden
van de cabaretier Gijs Nillessen.

U kunt zich uiterlijk maandag 14 maart 2016, uitsluitend hieronder, aanmelden.

De stukken voor de jaarvergadering kunt u hieronder in de agenda selecteren.

Namens het bestuur van KNMG District XVII Twente,

Marianne J. Abbink-de Roos, secretaris.


18:30Ontvangst
19:00Warm en koud buffet
20:00Jaarvergadering 2015
  Agenda jaarvergadering:Stukken:
Opening
Notulen jaarvergadering 2014Notulen jaarvergadering 2014 [geh. 12 maart 2015]
Verslag secretaris 2015Verslag secretaris 2015
Verslag penningmeester 2015Verslag penningmeester 2015
Verslag kascommissieVerklaring kascommissie, voorstel décharge
Decharge penningmeester
Benoeming kascommissie 2016
Jaarplan 2016Jaarplan 2016
Begroting 2016Begroting 2016
Rondvraag
Sluiting jaarvergadering
20:15Uitreiking Lide Jannink Scriptieprijs
20:45Pauze
21:00Optreden Gijs Nillessen
22:00Einde


De bijeenkomst is geweest.