Uitnodiging en inschrijvingsformulier

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

KNMG district XVII Twente

Polman stadion, Almelo

Donderdag 29 januari 2015
Aanvang 17:00 uur

Polman stadion
Stadionlaan 1
Almelo
Website Heracles

Google-maps locatie en route
Google-streetview: De ingang

Geachte collega,

Evenals vorige jaren organiseert KNMG district Twente een Nieuwjaarsbijeenkomst, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Onze daadkrachtige minister en staatssecretaris van VWS hebben de AWBZ even opgeschoond, de WMO uitgebreid en ook de zorg voor de jeugd overgeheveld naar de gemeenten.

Alles is natuurlijk “ter bevordering van de kwaliteit van zorg” maar wel met een doelmatigheidskorting overal waar iets verandert.

Het overhevelen van onderdelen van de AWBZ naar de WMO leidt tot veel vragen en onrust, zowel bij de zorgaanbieders als bij de zorgvragers, evenals de overheveling van de jeugd GGZ naar de gemeenten.

Wat de onrust over de veranderingen betreft is er weinig veranderd, maar “op de werkvloer” wordt er van alles aan gedaan om goede zorg te blijven bieden. Hierover en over de verwachtingen die in dit jaar gerealiseerd of gelogenstraft moeten worden zullen vertegenwoordigers van onze federatiepartners ons vertellen.

Wij vroegen alle sprekers u op de hoogte te brengen, hoe in 2015:

Wij zijn ervan overtuigd dat in onze regio al veel onderlinge afstemming is, ook met de gemeenten, hard gewerkt wordt aan optimale kwaliteit en al veel positieve ontwikkelingen zijn: daar willen we graag meer van horen.

Namens het bestuur van KNMG District XVII Twente,

Marianne J. Abbink-de Roos, secretaris.

De uiterste datum voor opgave is woensdag 22 januari 2015
Wie het eerst komt het eerst maalt.
Wilt u ons melden als u onverwachts toch verhinderd bent?

Programma donderdag 29 januari 2015:
17:00Ontvangst bij de hoofdingang
17:30Rondleiding door het stadion
18:30Buffet
19:30Presentatie in de Almelounge
GGZMarcel Hooch Antink (Manager Bedrijfsvoering Mediant)
NVABRené Naber (Bedrijfsarts, Livio)
GGDRon Poot (Hoofd bureau GHOR)
ZGTGerd Jan Molijn (Uroloog, Stafbestuur ZGT)
20:30Dessert buffet
21:00Vervolg presentatie in de Almelounge
VerensoDesirée Jansen (Specialist Ouderengeneeskunde, De Posten)
RoessinghJuliëtte Nijlant (Revalidatiearts)
UWVMirjam de Haas (Verzekeringsarts)
MSTJeroen van Vugt (Neuroloog, Voorzitter Medische Staf MST)
22:00AfsluitingDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
2469
Terug naar voorpagina