Uitnodiging
Wetenschappelijke bijeenkomst


Pandemie in Twente!

Donderdag, 2 november 2006 19:30
Locatie: Vliegbasis Twenthe
Ingang Zuidkamp
Routebeschrijving en kaarten
053-4806911
Meenemen identificatie verplicht
Accreditatie is aangevraagd.
Programma ook op uw GSM: <http://knmgtwente.org/wap/>


De hele medische wereld houdt rekening met het ontstaan van een grieppandemie, en daarbij zal Twente waarschijnlijk niet overgeslagen worden.

Aangezien de organisatie die voor de bestrijding van de gevolgen van zon pandemie noodzakelijk is, niet bij elke arts in de regio bekend is, organiseert het bestuur van het district Twente een avond die speciaal tot doel heeft om duidelijk te krijgen welke taken bij de bestrijding van een pandemie aan artsen worden toegewezen.

Zoals bekend mag worden verondersteld ligt de organisatie in handen van de overheid, die hiervoor de regionale hulpverleningsdiensten heeft aangewezen. U krijgt deze avond een helder overzicht van de verdeling van taken in geval van een grieppandemie en van de u toegewezen rol daarin.

Wij mogen voor deze avond gebruik maken van de faciliteiten van de vliegbasis Twenthe.
Dit betekent dat u zich moet kunnen identificeren voordat u toegang krijgt tot de vergaderruimte, u wordt dus verzocht een identiteitsbewijs mee te nemen.

Even inlezen?
WHO: pandemic preparedness - Scientific American: "Preparing for a Pandemic" - Wikipedia: Pandemic - www.pandemicflu.gov - Planning

Programma:

19:30 Ontvangst
in de onderofficiersmess
20:00 Opening
in de multimediale ruimte
20:00 De dreiging van een grieppandemie
Drs R.J. Poot, MCDm
Hoofd afdeling opleiden, oefenen en logistiek
Hulpverleningsdienst Regio Twente
20:20 Fasen in de epidemiologie
C.J.M. Soethoudt, arts infectieziektenbestrijding
GGD Regio Twente
20:40 Communicatie
B.J. Beuvink-Chudak, arts infectieziektenbestrijding
GGD Regio Twente
21:00 Pauze
in de onderofficiersmess
21:15 Heropening
in de multimediale ruimte
21:15 Knelpunten vanuit de beroepsgroepen
Inleiding door R. Gardenbroek, arts
voorzitter KNMG district Twente
22:00 Plenaire discussie (nakaarten)
in de onderofficiersmess
22:30 Sluiting

De inschrijving is gesloten,
voor deelname U kunt aan de zaal nog terecht [indien niet vol].

Voor meer informatie:
KNMG district XVII Twente
Mevrouw M.J. Abbink-de Roos, secretaris
E-mail: <secretaris@KNMGTwente.org>

Basis Twenthe 2/10/2002, auteursrecht Evertjan Hannivoort
Hits:
1242
Terug naar voorpagina