KNMG district XVII Twente

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2009

Donderdag, 15 januari 2009

Locatie: De Houtmaat te Hengelo

Naar de uitnodiging


Tijdens de maaltijd in buffetvorm diende het Rafaellokwartet zich aan. Dit jonge strijkerskwartet heeft tijdens de bijeenkomst de muzikale omlijsting verzorgd.

Verschillende sprekers hebben de plannen voor 2009 voor hun beroepsgroep en/of organisatie kort toegelicht.

Mediant, Hans van Berkesteijn:
Collega van Berkestijn geeft aan dat hij tot 1-2-2009 interim-directeur is. Hij wordt opgevolgd door een duaal bestuur bestaand uit een psychiater en een bedrijfskundige. Tot 1-1-2009 leverde Mediant ambulante psychiatrische hulp in de eerste lijn via 75% van de huisartsenpraktijken. Dit is nu eigenlijk niet meer mogelijk. Door een administratieve verandering is het voorlopig toch mogelijk om deze zorg te blijven leveren, zij dat dit in de categorie tweede lijnszorg valt. Mediant bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader van dit jubileum zijn een aantal activiteiten gepland, waaronder een open dag op 21-3-2009. Er is veel discussie over het separeren en fixeren. Mediant heeft een comfortroom ontwikkeldt: een prettig uitgeruste kamer als alternatief voor een separeerruimte. Voor diagnostiek angst en depressie is een programma opgezet, waardoor 1-dags diagnostiek mogelijk is.

GGD regio Twente, Theo van Rijmenam:
De JGZ wordt nu nog uitgevoerd voor de doelgroep van 4 tot 19 jaar. Dit wordt binnenkort uitgebreid met de groep van 0 tot 4 jaar. De JGZ is ketenpartner voor de centra voor Jeugd en Gezin. Het electronisch kinddossier zal in 2009 worden ingevoerd. Voor bestrijding van TBC bestaat een regionale samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel. Dit jaar wordt de HKZ-certificering afgerond. Het project Sense is gestart: verbetering van seksuele gezondheid bij jongeren.

Ziekenhuisgroep Twente, Hein Bernelot Moens:
Komend jaar zal de fusie verder worden geŽffectueerd. Een aantal maatschappen zijn nog niet samengevoegd, toch wordt er wel al in een gezamenlijkheid gewerkt. Politheek (poliklinische apotheek) is in een vergaand stadium. De OK-complexen in Almelo en Hengelo zullen dit jaar worden opgeleverd. Het Acute Zorgplein in Almelo wordt dit jaar opgeleverd, waardoor eerste en tweede lijns zorg naast elkaar kan worden geboden. Gewerkt wordt aan samenwerking in de zorg op de werkvloer. Een aantal afdelingen zullen worden gecentraliseerd in het kader van de efficiŽntie. In dit kader wordt de stroke-afdeling genoemd. Nog niet bekend is op welke lokatie deze afdeling zal worden ingericht. Er wordt gewerkt aan NIAS-accredicatie. Hiervoor wordt ook het IFMS ingevoerd (meten van individueel functioneren van medisch specialisten). De zorg voor patiŽnten en personeel wordt verbeterd o.a. door verbetering van doorstroom opname en cultuurverbetering, veiligheid.

UWV, Dirk Seyfert:
Er zal in 2009 gewerkt worden volgens de nieuwe organisatie. De klant komt centraal te staan en er zijn minder regels. Er wordt gestart met een digitaal dossier, waardoor meerdere disciplines tegelijk aan ťťn dossier kunnen werken. Dit verkort de doorlooptijd. Door een andere organisatiestructuur wordt nu gewerkt in teams, waardoor beter gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en er een efficiŽnter werkproces mogelijk is. De verzekeringsarts krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid. Protocollen worden uitgebreid. Er is een kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde gestart. Hier zullen zeven promovendi onderzoek doen. UWV en CWI zijn zijn gefuseerd.

MST, Ina Kuper:
MST maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. Dit is een groep van 6 grote ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. De speerpunten voor dit jaar liggen op het gebied van behandelprocessen, samenwerking, HRM (human resource management) en inkoop. Het slaapcentrum in Oldenzaal is inmiddels geopend.

Verpleeghuisartsen, Henk Jan Hasper: Binnen het Borsthuis is een Korsakcov-afdeling geopend. Binnen de verpleeghuizen wordt gewerkt volgens het SAMPCV-systeem. Er komen veel vooral administratieve veranderingen aan: Het zorg zwaartepakket wordt verder ingevoerd, de financiering wordt overgeheveld van de AWBZ naar de ZVW en er worden meer richtlijnen uitgebracht.

Huisartsen, Gerrit Jan Harmsen: Verwacht wordt dat deze week het conflict met de Minister van VWS wordt bijgelegd. De geestelijke gezondheidszorg wordt anders georganiseerd. Dit zal gevolgen hebben voor de huisartsen. Middels het Zorgportaal ontstaat er tussen huisartsen en ziekenhuizen een betere samenwerking op ICT-gebied. Huisartsen werken mee aan een groot landelijk project voor doorverwijzing. Huisartsen zijn niet meer alleen huisarts, maar inmiddels een maatschappelijke voorziening.

Hits:
2383
Terug naar voorpagina