KNMG district XVII Twente

Verslag

Wetenschappelijke vergadering "Gepast Gebruik"

Dinsdag 15 oktober 2013

Restaurant Geldermancomplex te Oldenzaal
Naar de uitnodiging


Collega G.W. Salemink, adviserend geneeskundige van Zorgverzekeraars Nederland, nam ons mee in de manier waarop de Vektis data tot stand komen en hoe daaruit de variatie in de geneeskundige praktijk zichtbaar wordt, zij het met enige vertraging omdat deze data pas gegenereerd kunnen worden nadat de zorgverzekeraars hun declaraties hebben ingevoerd. Het was een verhelderend verhaal waar de deelnemers hun kennis duidelijk mee konden uitbreiden.

Collega M.E.Y. Koster, medisch adviseur bij Achmea, vertelde dat Achmea zelf ook een dataverzameling heeft waaruit praktijkvariatie blijkt bij de behandelingen van hun verzekerden in de diverse door hen gecontracteerde ziekenhuizen. Bij sterke afwijking van het gemiddelde gaat Achmea dan ook in gesprek met de betreffende praktijk. Zij vertelde ook dat variatie in patiëntenbestanden al verdisconteerd is in deze gegevens zodat de variatie niet het gevolg kan zijn van het werken in een populatie met kenmerken die afwijken van de “standaard” Nederlander. Ze gaf ook aan dat zij, toen ze nog als longarts werkte, geen idee had of haar praktijkvoering afweek van de praktijkvoering van haar collega’s en dat alleen daarom al het bespreken van de gegevens van de zorgverzekeraars erg verhelderend kon zijn.

Er volgde een levendige discussie over inkoopbeleid, die nog versterkt werd door de bijdrage van de volgende spreker:

Collega G.J. Molijn, uroloog, ZGT te Almelo, gaf aan dat de waarheid van praktijkvariatie niet eenduidig viel af te leiden uit de gegevens die uit de declaraties komen en dat praktijken die aan het hoge uiterste van de variatieschaal zaten toch wel degelijk “good value for money” konden geven.

Na deze bijdrage werd door alle deelnemers nog geruime tijd gesproken over het gehoorde en werd duidelijk dat hoewel het goed is wanneer variatie in behandelingen besproken wordt men het erover eens was dat dit niet rechtstreeks moest leiden tot wijzigingen in contracteergedrag bij de verzekeraars.Hits:
1713
Terug naar voorpagina