KNMG district XVII Twente

Verslag

Wetenschappelijke vergadering
“Nieuwe beesten op de markt”

Donderdag, 20 mei 2010

Locatie: Regiokantoor GGD te Enschede

Naar de uitnodiging


Voor deze wetenschappelijke avond hebben zich 22 leden ingeschreven.

Na een kort openingswoord van Ruud Gardenbroek, voorzitter, gaf mevrouw Kampman, arts infectieziekten bestrijding, een uiteenzetting over de geschiedenis van de Q-koorts de symptomen en cijfers betreffende besmetting.
Na mevrouw Kampman gaf mevrouw Koning, internist nefroloog, een toelichting op het ziekteverloop aan de hand van twee casussen.
De heer Klont, arts microbioloog, ging hierna in op de diagnostiek van Q-koorts.

Na de koffie vervolgde mevrouw Dingenouts de avond met een uiteenzetting over de gevolgen van een uitbraak van het Norovirus in Zorgcentrum De Posten te Enschede voor bewoners, personeel en bezoekers.
De heer Klont ging hierna in op de diagnostiek van het Norovirus.

Na het dankwoord van Ruud Gardenbroek was er voor iedereen de gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, na te praten.
Hits:
1471
Terug naar voorpagina