KNMG district XVII Twente

Verslag

Nieuwjaarsbijeenkomst 2010

Donderdag, 21 januari 2010

Locatie: Garage Frans Munsterhuis te Hengelo

Naar de uitnodiging


Op 21 januari 2010 werden de leden van de KNMG-district Twente ontvangen bij Munsterhuis te Hengelo. Na een hapje en een drankje werden de leden, van wie een groot aantal ook hun partner hadden meegenomen, door medewerkers van Munsterhuis rondgeleid door het garagebedrijf.

De start was bij de Chryslers en Jaguars en uiteindelijk kwam men uit bij de Masarati’s en de Ferrari’s. Als afsluiting van de rondleiding liet men zien hoe een nieuwe Ferrari wordt afgeleverd. Aansluitend werd een koud buffet geserveerd.

Jan Prick, de avondvoorzitter, heette hierna alle aanwezigen hartelijk welkom. Hierna kwam de eerste ronde sprekers aan het woord.

Algemeen kan gezegd worden dat nagenoeg alle sprekers aangaven dat hun organisatie in het komende jaar te maken zal krijgen met bezuinigingen, opgelegd vanuit Den Haag. Deze bezuinigingen maken dat de organisaties goed naar zichzelf moeten kijken, en ook de samenwerking met elkaar zullen zoeken om te bekijken hoe deze bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

De heer Van den Berg van Mediant beet de spits af. Hij vertelde dat Mediant het afgelopen jaar “naar binnen” heeft gekeken en dat het doel van komend jaar is om vooral de blik naar buiten wil richten. Hierbij wordt de samengwerkt met o.a. huisartsen, GG-net, Dimence, GG-net, Tactus en Saxion-Facilitair. Ook wordt gekeken hoe samengewerkt kan worden met o.a. gemeentes, hulpverleners en scholen. Ook wordt gewerkt om de A-opleiding terug te krijgen. De aanvraag hiervoor kan over drie jaar woren ingediend.

Na de heer Van den Berg kwam Mira Hoogstrate aan het woord. Mira is coassistente in het MST en gaf een toelichting op het nieuwe Curriculum van de Medische Faculteit Groningen.

Ina Kuper, voorzitter van het medisch stafbestuur van het MST gaf aan de hand van het rapport Lemstra inzake de kwestie rond de heer Jansen Steur aan hoe het MST aan de hand van de aanbevelingen de kwaliteit binnen het ziekenhuis wil verbeteren.

Ron Poot van de Hulpverleningsdienst Regio Twente sloot de eerste informatieronde af met een uiteenzetting over de geneeskundige keten in de rampenbestrijding. Hierbij benoemde hij de noodzaak van samenwerking tussen de verschillende disciplines en gaf een toelichting op de GHOR, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

Na het warme buffet kwam Gerrit Jan Harmsen namens de huisartsen in de regio aan het woord. Hans gaf, in vervolg op de woorden van Ron Poot, aan dat de griepvaccinatie een grote klus is geweest voor de huisartsen. Wanneer de griep straffer zou zijn geweest, zou er in Twente bijvoorbeeld een tekort aan IC-bedden hebben kunnen ontstaan. Er zal het komende jaar verder gewerkt worden aan de integratie van de huisartsenpost en het ziekenhuis. In Almelo hebben de huisartsen een nieuwe organisatiestructuur in de vorm van VEA. Het gevolg hiervan is grootschaligheid. Belangrijk hierbij is de leidende rol van de patiënt.

Eugène van Leer sprak namens de bedrijfsartsen. Hij benoemde een aantal knelpunten, waaronder de vergrijzing van de beroepsgroep. De specialisatie bedrijfsgeneeskunde niet erg populair onder studenten geneeskunde. Ook de inbedding van bedrijfsgeneeskunde in de eerste en tweede lijn is verre van optimaal. Eugène gaf aan dat de beroepsgroep werkt aan de professionalisering middels visitatie en bij- en nascholing en actualisering van de richtlijnen. Verder zal gewerkt worden aan de communicatie naar o.a. klachten middels een productenboek.

Hein Bernelot Moens van het ZGT ging in op de verdere integratie van de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo. Verder benadrukte hij dat in het kader van het verlenen van betere zorg en de aangescherpte wettelijke eisen, er soms voor gekozen wordt om bepaalde vormen van behandeling en zorg op één locatie aan te bieden, zoals de stroke-unit, in Almelo.

Miriam de Haas, stafverzekeringsarts van het UWV Hengelo, gaf een korte toelichting op de veranderde wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid. Ook ging zij in op de wijzigingen in de WAJONG. Door deze wijzigingen zullen jongeren tussen 18 en 27 jaar minder snel een volledige uitkering ontvangen en zullen zij meer begeleid worden naar inpassing in arbeid. Verder is binnen het UWV de organisatiestructuur gewijzigd, waarbij een meer duale structuur is ingevoerd.

Tot slot kwam Erik Zijlstra aan het woord. Erik vertelde hoe men gekomen is tot de naamswijziging van Verpleeghuisarts in specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast ging hij in op de bijzondere werkwijze van Bruggerbosch.

Na deze sprekers werd het officiële gedeelte van de avond door Jan Prick afgesloten, waarna nog een afsluitend kopje koffie of thee werd geserveerd.

Hits:
1556
Terug naar voorpagina