Uitnodiging en inschrijvingsformulier

KNMG district XVII Twente


Debat
"Autonomie of samenwerking
in de spreekkamer"

Woensdag, 1 oktober 2008
Aanvang 19:00 uur

Twentezaal, Ziekenhuis Twenteborg
Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Google maps kaart

Accreditatie is aangevraagd


Programma:

19:00 Ontvangst
19:30Opening, door districtsvoorzitter,
de heer R. Gardenbroek, arts Maatschappij en Gezondheid
19:40Intro
19:50Mw. Prof. Dr. D. Braat, gynaecoloog, Kroonlid RVZ en voorzitter van het stafconvent van UMC St. Radboud. Zij bespreekt de kernpunten uit het advies "Vertrouwen in de arts" en het signalement "Goed patiŽntschap" van de RVZ
20:25Pauze
20:40Mw. T.F.M. Vessies, GZ-psycholoog, docent communicatie en samenwerking, Universiteit Groningen
21:15Discussie o.l.v. mr. S.S. Rijpma, advocaat bij Damstť Advocaten
22:30Afsluiting

Geachte Collega,

Inmiddels kennen alle artsen het bestaan van de WGBO.
Maar, kent iedere arts de WGBO? Daar lijkt het niet op: desgevraagd worden vooral de rechten van de patiŽnt en de plichten van de arts genoemd. Dat in de WGBO ook plichten van de patiŽnt genoemd worden is veel minder bekend. Professor Didi Braat
Om duidelijker te belichten dat voor een optimaal behandelresultaat zowel de arts als de patiŽnt zich maximaal dienen in te spannen heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2007 een tweetal publicaties doen verschijnen.
Dit zijn het rapport "Vertrouwen in de arts" en het signalement "Goed patiŽntschap".

In het rapport "Vertrouwen in de arts" [pdf] bespreekt de RVZ de veranderende omgeving van de arts: niet allťťn de professionele competentie bepaalt vandaag de dag diagnostiek en therapie. Factoren als inbreng van de patiŽnt, protocollen/richtlijnen, niet verzekerde zorg, belangen van de instelling en werken in teamverband krijgen steeds meer invloed. Er is (nog??) wel vakinhoudelijke autonomie, maar wel binnen door anderen bepaalde kaders.
In dit licht moeten artsen (en uiteraard andere zorgprofessionals) zich inspannen om het vertrouwen in de professie te behouden. Dat betekent enerzijds een goed werkend intern kwaliteitsbeleid, anderzijds transparantie naar de maatschappij over de werking en uitkomsten van dat kwaliteitsbeleid.
Samenwerking met andere actoren is daarbij onmisbaar: patiŽnten, instellingen, zorgverzekeraars, inspectie. Maar die actoren moeten ůůk transparant zijn over~ en integer zijn in hun handelen.

Het signalement "Goed patiŽntschap" [pdf] gaat in op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van patiŽnten. Tot nu toe weinig besproken en een gevoelig onderwerp: de discussie belandt al snel in de sfeer van "eigen schuld, dikke bult". mr S.S. Rijpma
Op zich zijn de onderdelen van "goed patiŽntschap" niet opzienbarend: normale omgangsvormen, zakelijke verplichtingen nakomen en meewerken aan de behandeling.
In het laatste onderdeel liggen de meeste kansen op verbetering van gezondheid en doelmatigheid, maar zijn de mogelijkheden om de patiŽnt ertoe te brengen daadwerkelijk mee te werken beperkt.
De RVZ geeft een toetsingskader om het brede scala aan mogelijkheden (van stimuleren tot afdwingen) te kunnen beoordelen. Op basis van dat toetsingskader adviseert de RVZ over eventueel te nemen maatregelen.

Deze avond worden beide publicaties toegelicht, worden mogelijkheden om uw patiŽnt tot medewerking te bewegen besproken en is er veel ruimte voor discussie onder leiding van een in deze materie ingevoerde advocaat.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNMG district Twente

Verder lezen:
RvZ Powerpoint: Veranderende rollen in de spreekkamer Prof. Dick Willems
RvZ rapport: Vertrouwen in de spreekkamer publieksversie [pdf]
Professionaliteit en de actuele ontwikkelingen in de zorg P.C.H.M. Holland, arts, 30 november 2005 [pdf]
Brief Kaspar Mengelberg De Vrije Psych, 3 april 2006Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vůůr 26 september 2008 tegemoetDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
1375
Terug naar voorpagina