Uitnodiging en inschrijvingsformulier

KNMG district XVII Twente


Bijeenkomst
"Herziening KNMG-Meldcode Kindermishandeling"

Donderdag, 4 juni 2009
Aanvang 18:00 uur

Universiteit Twente
Zaal de Spiegel
(1e gebouw links na het passeren van de portiersloge)
Enschede
Google maps kaart

Accreditatie (2 punten) wordt verleend voor medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen


Programma:

18:00 uurMaaltijd
19:00 uurWelkom namens het district
19:05 uurOpening door de avondvoorzitter, G. van Enk, voorzitter LAD
19:10 uurpresentatie mevr. mr R.M.S. Doppegieter
19:40 uurpresentatie mevr. I. Bos, maatschappelijk werkende AMK Almelo
20:00 uurPauze met een drankje en een hapje
20:30 uurpresentatie mevr. R.S. Rijlaarsdam, kinderarts ZGT, Almelo
21:00 uurdiscussie onder leiding van de avondvoorzitter
21:30 uurafsluiting

Geachte Collega,

De KNMG meldcode kindermishandeling is in 2008 herzien. De federatiepartners van de KNMG willen graag dat artsen goed geïnformeerd worden over de nieuwe meldcode en wat deze inhoudt voor uw dagelijkse praktijk. Daarom organiseert de KNMG landelijk in samenwerking met de districten bijeenkomsten die in het teken staan van:

• Nieuwe meldcode kindermishandeling versus de oude code

• Consequenties daarvan voor artsen.

Met behulp van presentaties van diverse direct betrokkenen bij de meldcode kindermishandeling en daaraan aansluitende plenaire discussie hopen wij u op de hoogte te brengen van wat kan en mag als u een vermoeden van kindermishandeling hebt en wat juist niet.
Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vóór 29 mei 2009 tegemoet

Ik meld mij aan voor de bijeenkomst
"Herziening KNMG-Meldcode Kindermishandeling"
op donderdag 4 juni 2009

uw emailadres
uw naam, met voorletters en m/v
uw straat en huisnummer
uw postcode
uw woonplaats
uw telefoonnummer
LAD, LHV, ORDE, NVAB, NVVA, NVVG, KNMG lid?


uw BIG-nummer [voor accreditatie nodig]
eventuele opmerkingen


Uw nummer in het BIG-register opzoeken

Hits:
1265
Terug naar voorpagina