Uitnodiging en inschrijvingsformulier


Rondleiding Twentewijn & Jaarvergadering

Donderdag, 7 juni 2007
Aanvang 17:30 uur

Locatie: Twentewijn
Suetersweg 12a
7497 MZ Bentelo
telefoon: 0547-292785

Google maps kaart
<http://www.twentewijn.nl/>


Programma:

17:30 Ontvangst
18:00 Rondleiding met proeverij
20:00 Aanvang jaarvergadering
 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering 2006
  Notulen jaarvergadering 2006 [pdf]
 3. Verslag secretaris
  Jaarverslag secretaris 2006 [pdf]
 4. Verslag penningmeester
  FinanciŽel jaarverslag 2006 [pdf]
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Decharge penningmeester
 7. Benoemen kascontrolecommissie
 8. Begroting 2007
 9. Herbenoeming bestuursleden
 10. Sluiting
22:00 Sluiting
gratis NIEUWE Adobe 8.0 PDF-reader

Geachte collegae,

Wij nodigen u hartelijk uit om voorafgaand aan de jaarvergadering van ons district een rondleiding door de wijngaard van Roelof en Ilse Visser mee te maken. Naast de rondleiding door de wijngaard en wijnmakerij kunt u ook de wijnen van het wijngoed proeven.

Aangezien het aantal deelnemers aan deze rondleiding beperkt is moeten wij het bekende "wie het eerst komt, het eerst maalt" principe hanteren. Wij verzoeken u om u dus zo spoedig mogelijk aan te melden als u wilt deelnemen aan de rondleiding.

Na afloop van de rondleiding zal om 20.00u de jaarvergadering worden gehouden.

De stukken voor de jaarvergadering (notulen jaarvergadering 2006,jaarverslag van penningmeester en secretaris en de begroting voor 2007) vindt u hierboven.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marianne Abbink-de Roos
secretaris KNMG district XVII, Twente


Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vůůr 5 juni a.s. tegemoet

De inschrijving is gesloten, U kunt aan de zaal nog terecht [indien niet vol].


Voor meer informatie:
KNMG district XVII Twente
Mevrouw M.J. Abbink-de Roos, secretaris
E-mail: <secretaris@KNMGTwente.org>
(Aanmelden liever via bovenstaand web-formulier)
Hits:
1650
Terug naar voorpagina