Uitnodiging


Alle leden van het district worden uitgenodigd voor onze

WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKOMST

'Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten'

KNMG DISTRICT XVII TWENTE

dinsdag 7 oktober 2003

GGD-gebouw
Nijverheidsstraat 30 te 7511 JM Enschede
Telefoon 053 - 48 76 543 / 48 76 888
Parkeren, routebeschrijving en kaart


Geachte collega,

Eén van de voorgenomen activiteiten van het bestuur van het recent opgerichte KNMG District XVII Twente is een tweetal disciplinebrede conferenties per jaar over een bepaald onderwerp.

Als eerste thema hiervoor is gekozen:

'Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten'

Leken infectieziekten in de jaren zeventig en tachtig een beperkt probleem, vanaf de jaren '90 staken allerlei oude en nieuwe infecties (weer) de kop op: meningococcen-meningitis, HIV, import-TBC etc.
Reden genoeg om dit onderwerp vanuit een aantal hoeken te belichten.
Wij heten u van harde welkom!
Uw aanmelding - vóór 22 september a.s. - zien wij graag tegemoet door middel van de U toegestuurde antwoordkaart of een email naar <aanmelden@KNMGTwente.org>

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Mw. M.I. Abbink-de Roos,
secretaris KNMG District XVII Twente


PROGRAMMA

19.30 uur - Ontvangst
20.00 uur - Opening door R. Gardenbroek, voorzitter van KNMG District XVII Twente, en introductie van de avondvoorzitter
20.10 uur - Onder voorzitterschap van B. Mulder, medisch microbioloog, zullen inleidingen (met gelegenheid tot het stellen van vragen) worden verzorgd inzake de stand van zaken betreffende:
Sars Mw. E. Schelhaas, arts (i.s.m. dr. M. Eijsvogel, longarts)
West Nijl Virus Mw. L.A.I. Schuring, co-assistent (i.s.m. S. Kuipers, medisch microbioloog en J.J.W. Prick, neuroloog)
MRSA / ESBL R. Hendriks, medisch microbioloog
Kinkhoest K. Soethout, arts
Lyme Borreliose Mw. M. Oyevaar, huisarts
SOA Mw. M. Bessels, verpleegkundige GG&GD Twente
22.00 uur - Afsluiting wetenschappelijke bijeenkomst, aansluitend een borrel

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Mw. M.I. Abbink-de Roos, verpleeghuisarts
Telefoon privé: 0546 - 57 69 32
E-mail: ml.deroos@12move.nl

U kunt het programma ook op uw wap-gsm bekijken als u onderweg bent naar een patiënt: <http://KNMGTwente.org/wap/>

Hits:
1419
Terug naar voorpagina