Aan alle leden van het KNMG district Twente:

Uitnodiging

Officiële oprichtingsvergadering en
Openingssymposium
van
het KNMG District XVII
Twente

'Luisteren en verstaan, willen wij dat ?'

donderdag 10 april 2003
Aanvang 18.00 uur
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400

Tel 074-2555055


Geachte collega's,

In navolging van reeds florerende districten elders in het land wordt op 10 april a.s. bet KNMG District XVII Twente opgericht. Een aantal enthousiaste collega’s is intensief bezig geweest met de voorbereiding van de oprichting van het nieuwe district Twente. Uit de eerder gehouden enquête kwam naar voren, dat de KNMG-leden behoefte hebben aan meer onderling contact, meer samenwerking en aan het beter op de "kaart zetten" van Twente. Door te kiezen voor het onderwerp communicatie en in de komende jaren aandacht te besteden aan de diverse aspcten van dit begrip, kan het district aan de genoemde wensen tegemoet komen. De aspecten die wij met het symposium willen belichten zijn de persoonlijke communicatie en de gegevensuitwisseling met behulp van ICT-toepassingen. Het beoogd bestuur van het district Twente i.o. nodigt U allen uit deel te nemen aan de feestelijke oprichting van bet nieuwe district, dat in de toekomst een platform wil zijn voor collegiale contacten en communicatie van alle leden van de KNMG in Twente.


PROGRAMMA

Datum: Donderdag 10 april 2003

18.00 uur-Ontvangst met soep en broodjes
18.30 uur-Opening formele oprichtingsvergadering van het KNMG District XVII Twente en voorstellen van de kandidaten van het districtsbestuur door de beoogd districtsbestuursvoorzitter. Officiële oprichting van het district en benoeming van het districtsbestuur door R.G.P. Hagenouw, arts, Voorzitter van Federatie KNMG
19.00 uur-Korte pauze met koffie of thee
19.15 uur-Opening van het oprichtingssymposium door de voorzitter van het bestuur van het district Twente
19.20 uur-"Communicatie als laatste strohalm"
Mr. drs. J. Visser, communicatie adviseur
19.50 uur-"ICT als ondersteuning van communicatie in de zorg"
Drs. C.F.J. Gribnau, business consultant zorg, Logica CMG
20.20 uur-"Zorgweb in Twente; status van de elektronische communicatie in de zorg in Twente"
Ir. C.C.T.M. Pipers, projectleider Zorgweb Twente
20.50 uur-Panel- en zaaldiscussie onder leiding van R. Gardenbroek, voorzitter KNMG-district XVII
21.15 uur-Feestelijke borrel begeleid door het fameuze ensemble KURUSZLOH


AANMELDEN

Wij hopen dat U zich in grote getale zult inschrijven voor dit oprichtingssymposium van het District Twente.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 6 april a.s.
via de in uitnodiging bijgesloten portvrije antwoordkaart of
via het aanmeldformulier op deze website.


BESTUUR

In het beoogd bestuur van het district Twente i.o. hebben zitting genomen:

Voorzitter-R. Gardenbroek, sociaal geneeskundige, LAD
Secretaris-Mw M.J. Abbink, verpleeghuisarts, NVVA
Penningmeester-Mw H.A, Vrij, arts trombosedienst, Individueel Lid KNMG
Vice-voorzitter-J.J.W. Prick, neuroloog, Orde
Lid-E.W.M.A. Ausems, sociaal geneeskundige, NVVG
Lid-Mw W.P.J. van Bruggen, huisarts, LHV
Lid-Mw M.D. Buijvoets, bedrijfsarts, NVAB
Lid-Mw L. Schuring, co-assistent


Medewerking en ondersteuning aan de oprichting van het district XVII Twente werd verleend door:

K. Went, kinderarts, Regio-Ambassadeur KNMG
Mw. B.M.C. Garcia, Regionalisatie & Sponsoring KNMG

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

R. Gardenbroek, beoogd voorzitter district XVII Twente,
Tel. : 053-4340507 ('s avonds), e-mail : voorzitter@KNMGTwente.org.

Mw. A.G.W.W. Jannink, voorzitter symposiumcommissie,
Tel. : 053-4312839, e-mail: symposiumcie@KNMGTwente.org.

Voor meer informatie m.b.t, het KNMG District Twente en het symposium verwijzen wij naar de website van ons district <http://KNMGtwente.org>,
Medisch Contact <http://www.medischcontact.nl> en
de algemene site van de KNMG <http://www.knmg.nl>.

Hits:
1576
Terug naar voorpagina