Uitnodiging en inschrijvingsformulier


Wetenschappelijke bijeenkomst

"Zorg voor kwaliteit !"

Accreditatie aangevraagd

Dinsdag, 14 maart 2006
Aanvang 19:30 uur

Locatie: GGD Regio Twente
Nijverheidsstraat 30
7511 JM Enschede
telefoon: 053 - 487 6888
routekaart en routebeschrijvingen


Programma:

19.30 Ontvangst
20.00 Opening
20.10 Een kwaliteitssysteem voor het ziekenhuis
Mevr. Drs H.W.M. Beaard, directeur NIAZ
[Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen]
20.30 Bouwen aan kwaliteit in de GGZ
Mevr J. Poels, staffunctionaris kwaliteit Mediant
Dhr M. Lubbers, staffunctionaris kwaliteit Mediant
20.50 De visie van de inspectie volksgezondheid
Dhr W.A.H. Nugteren, chirurg,
Inspecteur voor de Volksgezondheid, IGZ
21.10 Discussie
21:30 Afsluiting ...
waarna er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid bestaat tot nakaarten

Geachte collegae,

De KNMG staat voor het bevorderen van kwaliteit van zorg. Artsen ontwikkelden een kwaliteitssysteem van opleiding, registratie, geaccrediteerde nascholing, herregistratie, visitatie, gedragsregels, standaarden en functioneringsgesprekken. Artsen doen onderzoek en stellen behandelingen in langs in de professie opgestelde richtlijnen. En toch zegt Hoogervorst, een zorgverzekeraar citerend, "De manier om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, is de autonomie van de artsen in te perken via strakke protocollering".

Kwaliteit, wat is dat kwaliteit en kwaliteitszorg in de gezondheidszorg? Wat moet een kwaliteitszorgsysteem in zich hebben? En hoe implementeer je dat in een zorginstelling? En werkt het? Richtlijnen zijn vaak bekend. Maar langs wel model controleren we de uitvoering? Wat zijn de juiste indicatoren? Wat is professionele autonomie en hoe hard zijn de grenzen van richtlijnen? En tot slot niet onbelangrijk, hoe kijkt de inspectie naar de uitvoeringspraktijk?

Graag nodigen wij u uit voor drietal lezingen en een discussie rond dit thema. Aan bod zullen komen de theorie, een praktijkvoorbeeld en de visie van de inspectie. Wij sluiten af met een kleine borrel.

Daarnaast willen wij u uitnodigen een rondleiding in de nieuwe brouwerij van Grolsch op woensdag 31 mei aanvang 13:30 uur. Aansluitend houden wij aldaar onze jaarvergadering. Aanvang 16:30 uur. Na afloop is deelname aan een eenvoudige doch voedzame maaltijd mogelijk.
Rondleiding Grolsch/jaarvergadering/diner

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Marianne Abbink-de Roos
secretaris KNMG district XVII, Twente


Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vr 10 maart a.s. tegemoet

De inschrijving is gesloten, U kunt aan de zaal nog terecht [indien niet vol].


Voor meer informatie:
KNMG district XVII Twente
Mevrouw M.J. Abbink-de Roos, secretaris
E-mail: <secretaris@KNMGTwente.org>
(Aanmelden liever via bovenstaand web-formulier)
Hits:
1240
Terug naar voorpagina