Uitnodiging en inschrijvingsformulier

KNMG district XVII Twente


Rondleiding door
de Synagoge van Enschede
&
Jaarvergadering
KNMG district XVII Twente

Dinsdag, 17 november 2009
Aanvang 19:45 uur

Synagoge van Enschede
http://www.synagoge-enschede.nl/
Prinsestraat 14
7513 AL Enschede
Tel. 053-4324507

Parkeren is gratis na 19 uur

Locatie en route


Programma:
19:45 uur Ontvangst met koffie/thee en ...
20:00 uur Rondleiding door de Synagoge
21:15 uur Pauze
21:45 uur Jaarvergadering KNMG Twente
Agenda:Openingstukken:
Notulen jaarvergadering notulen jaarvergadering 2008
Verslag secretaris alg. verslag 11/2008-11/2009
Verslag penningmeester financiëel jaarverslag 2008
en begroting 2009
Verslag kascommissie verklaring kascie 2007
verklaring kascie 2008
Decharge penningmeester
Benoemen kascommissie 2009
Jaarplan 2010jaarplan 2010
Begroting 2010begroting 2010
Rondvraag
Sluiting jaarvergadering
22:15 uur Sluiting

Geachte Collega,

Wij nodigen u hartelijk uit om voorafgaand aan de jaarvergadering van ons district een rondleiding door de Synagoge van Enschede mee te maken.

Wij zullen worden rondgeleid door Evertjan Hannivoort en Margreet Stroo, die beide zeer bekend zijn met zowel de bijzonderheden van het gebouw als de geschiedenis ervan. Van deze Synagoge wordt gezegd dat zij tot de mooisten van West-Europa behoort.

Aangezien het aantal deelnemers aan deze rondleiding beperkt is moeten wij het bekende “wie het eerst komt, het eerst maalt”-principe hanteren.

Er zijn nog plaatsen voor de rondleiding beschikbaar, wees er snel bij!

Na afloop van de rondleiding zal om 21.45 u de jaarvergadering worden gehouden.

De stukken voor de jaarvergadering (notulen jaarvergadering 2008, jaarverslagen 2007 en 2008 van penningmeester en secretaris, jaarplanning en begroting voor 2010) vindt u hierboven. Mocht u de stukken per post willen ontvangen wilt u dit dan aangeven in het vak opmerkingen bij de aanmelding hieronder.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Marianne Abbink-de Roos, secretaris district Twente
Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vóór 13 november 2009 tegemoetDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
1225
Terug naar voorpagina