Uitnodiging


Alle leden van het KNMG DISTRICT XVII TWENTE
worden uitgenodigd voor onze

Jaarvergadering 2004

LOCATIE:
Twenteborg Ziekenhuis
Zilvermeeuw 1
Almelo

DATUM 20 april 2004, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

20.00Huishoudelijk gedeelte
 Opening en vaststelling agenda door de heer R. Gardenbroek
 Notulen 1e ledenvergadering dd.20 mei 2003
 Verslag van de secretaris [jaarverslag zie hieronder]
 Verslag van de penningmeester [stukken na 16/3 op deze site]
 Verslag kascontrolecommissie
 Décharge penningmeester
 Begroting 2004/2005
 Sluiting
Pauze 
20.45Scatologie, lezing door A.Berkhout
Pauze 
 Kaas en wijnproeverij onder leiding van H. van Coeverden van geitenhouderij "de Wolverlei"
22.30Sluiting

Verslag over het eerste jaar van het district

mei 2003 - april 2004

Na de eerste ledenvergadering op 20 mei 2003 heeft het bestuur 7 maal vergaderd. Aan de orde kwamen de voorbereidingen voor de twee wetenschappelijke vergaderingen op respectievelijk 7 october 2003 en 10 februari 2004, voorbereidingen op regiovergaderingen en algemene ledenvergadering en de terugrapportage daarvan door de voorzitter. Tevens werd de jaarvergadering 2004 voorbereid.

Het bestuur ziet terug op twee geslaagde wetenschappelijke vergaderingen, de in ons beleidsplan opgenomen sociale activiteiten zijn nog in ontwikkeling. De verslagen van de wetenschappelijke vergaderingen zijn op de website van het district te lezen. Het bestuur prijst zich gelukkig met de bijstand van collega Jannink (inhoudelijke zaken) en onze webmaster, collega Hannivoort.

Het regelen van afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering kost enige moeite omdat de KNMG centraal pas na de najaarsvergadering de adressen van de federatiepartners verschafte, ditzelfde probleem doet zich ook voor bij het verkrijgen van de adressen van de leden van het district.

Maart 2004

M.J.Abbink-de Roos Secretaris District XVII Twente van de KNMG


Hits:
1164
Terug naar voorpagina