Uitnodiging en inschrijvingsformulier


Jaarvergadering 2005

Donderdag, 21 april 2005

aanvang 19:30 uur

De Reggehof

De Höfte 5
7471 DK Goor
routekaart en routebeschrijvingen
telefoon: 0547-284888


Programma:

19.30 Ontvangst met koffie en thee
20.00 Opening jaarvergadering
- Notulen 20 april 2004 stuk [pdf] beschikbaar
- Verslag van de secretaris stuk [pdf] beschikbaar
- Jaarrekening 2004 stuk [pdf] beschikbaar
   en begroting 2005 stuk [pdf] beschikbaar
- Verslag van de kascommissie stuk [pdf] beschikbaar
- Decharge penningmeester
- Rondvraag
- Sluiting
gratis NIEUWE Adobe 7.0 PDF-reader
20.30 Pauze
21:00 "Marktwerking in de zorg"
prof. dr A.H.M. Kerkhoff
21:30 Discussie
22:00 Sluiting

Geachte collegae,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de tweede jaarvergadering van ons district.
Zoals gebruikelijk zal voor de pauze het reilen en zeilen van het district aan de orde komen.

Na de pauze willen wij ons verdiepen in zin en onzin van de introductie van “marktwerking in de zorg”. Dit onderwerp wordt voor ons ingeleid door collega prof. dr A.H.M. Kerkhoff, hoogleraar bouw en werking van de gezondheidszorg aan de Universiteit Twente.

De stukken voor de jaarvergadering vindt u op onze website evenals een routebeschrijving naar de Reggehof

Wij hopen u in grote getale te ontmoeten.


Uw inschrijving, hieronder,
zien wij gaarne vóór 21 april a.s. tegemoet

De inschrijving is gesloten, U kunt aan de zaal nog terecht [indien niet vol].

Zoals gebruikelijk kunt u het programma ook nazien op uw GSM:
<http://knmgtwente.org/wap/>

Voor meer informatie:
KNMG district XVII Twente
Mevrouw M.J. Abbink-de Roos, secretaris
E-mail: <secretaris@KNMGTwente.org>
Hits:
1026
Terug naar voorpagina