Uitnodiging en inschrijvingsformulier

Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

KNMG district XVII Twente

Museum TwentseWelle, Enschede

Donderdag 24 januari 2013
Aanvang 17:30 uur

Museum TwentseWelle
Het Rozendaal 11
7523 XG Enschede
Tel. 053-4807680
Website TwentseWelle
Panoramefoto's TwentseWelle

Google-maps locatie en route
Parkeren

Geachte collega,

Evenals vorige jaren nodigt uw KNMG-district Twente u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Er is een nieuw kabinet met een daadkrachtige minister die haar eigen ideeën heeft over preventie en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast blijft de gezondheidszorg slechts ‘relatief gespaard’ voor de forse bezuinigingen en ‘doelmatigheid bevorderende kortingen’ van dit kabinet.

Maar ook uit eigen kring worden flinke veranderingen aangekondigd.Zo neemt de druk op concentratie van zorg toe (méér is beter) en wordt er van alle kanten pressie uitgeoefend om alleen nog doelmatige, bewezen zinvolle zorg te bieden. Dit gaat allen raken: patiënten, artsen en instellingen. Niet alleen de curatieve sector merkt dit: ook de toegang tot de AWBZ, arbeidsongeschiktheids- regelingen en PGB’s wordt flink beperkt.

Net als vorig jaar zullen de vertegenwoordigers van onze federatiepartners vertellen wat hun visie hierop is. Wij vroegen alle sprekers u op de hoogte te brengen:

Wij zijn ervan overtuigd dat er in onze regio al veel onderlinge afstemming is, er hard gewerkt wordt aan optimale kwaliteit en er al veel positieve ontwikkelingen zijn. Daar wilt u natuurlijk méér van horen.

Namens het bestuur van KNMG District XVII Twente
Marianne J. Abbink-de Roos, secretaris

De uiterste datum voor opgave is woensdag 16 jannuari
Wilt u ons melden als u onverwachts toch verhinderd bent?

Programma donderdag 24 januari 2013:
17:30Ontvangst in het restaurant
18:00Welkom en start presentaties
18:30Warm en koud buffet in het museumrestaurant
19:30Vervolg presentaties
20:30Dessertbuffet
21:00Rondje museum
22:15Afsluiting met koffie, thee of drankje


De bijeenkomst is geweest.

Hits:
1605
Terug naar voorpagina