Uitnodiging en inschrijvingsformulier

KNMG district XVII Twente


Rondleiding Urenco Nederland &
Jaarvergadering KNMG district XVII Twente

Donderdag, 27 november 2008
Aanvang 14:30 uur

Locatie: Urenco
Drienemansweg 1
7601 PZ Almelo

Google maps kaart


Programma:

14:30Ontvangst bij Urenco Nederland
14:35Algemene inleiding en bedrijfsfilm
15:30Rondleiding door uraniumverrijkingsfabriek SP5
16:30Pauze
16:40Jaarvergadering KNMG district XVII Twente

- opening
- notulen jaarvergadering 7 juni 2007 [pdf]
- jaarverslag secretaris 2007/2008 [pdf]
- jaarverslag penningmeester [pdf]
- verslag kascommissie [pdf]
- decharge penningmeester
- benoemen kascommissie 2008
- begroting 2009 [pdf]
- rondvraag
- sluiting
17:40Einde Bezoek

Geachte Collega,

Wij nodigen u hartelijk uit om voorafgaand aan de jaarvergadering van ons district een rondleiding door de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco Nederland B.V. mee te maken. Onze gastheren bij de rondleiding zullen de heren Charles Mol en Reint Abbink zijn.

Aangezien het aantal deelnemers aan deze rondleiding beperkt is moeten wij het bekende ďwie het eerst komt, het eerst maaltĒ principe hanteren. Wij verzoeken u om vůůr 13 november aan te melden als u wilt deelnemen aan de rondleiding of vergadering. Bij de aanmelding moet u het nummer van uw identiteitsbewijs en uw eerste voornaam vermelden. In verband met de strenge beveiligingseisen van Urenco moet u een geldig legitimatiebewijs bij u hebben en is het niet toegestaan om een fototoestel of mobiele telefoon met camera mee te nemen

Na afloop van de rondleiding zal om 16.40 u de jaarvergadering worden gehouden.
De stukken voor de jaarvergadering (notulen jaarvergadering 2007,jaarverslag van penningmeester en secretaris en de begroting voor 2009) vindt u in de agenda hierboven. Mocht u de stukken per post willen ontvangen wilt u dan contact met ons opnemen?

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van het KNMG district Twente,

M.J.Abbink-de Roos, secretaris


Urenco stabiele isotopen productie
De door Urenco ontwikkelde geavanceerde ultracentrifuge wordt in Almelo ook gebruikt voor het scheiden van andere stoffen dan uranium. Eind jaren í80 startte Urenco met het inzetten van haar ultracentrifugetechnologie voor het scheiden van stabiele - niet radioactieve - isotopen. De afdeling stabiele isotopen verricht onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van de ultracentrifugetechnologie en naar de toepassingsmogelijkheden van stabiele isotopen. Het aantal verschillende producten dat we produceren neemt jaarlijks toe. Momenteel scheiden we isotopen van ruim twintig elementen, welke wereldwijd worden gebruikt in de medische en industriŽle markten. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

IndustriŽle toepassingen
Onze belangrijkste industriŽle isotoop is verarmd zink waaruit de isotoop Zink-64 verwijderd is. Kerncentrales voegen het verarmde zink toe aan het koelwater van de reactor waar het de vorming van radioactieve stoffen vermindert en corrosie tegengaat. Een andere industriŽle toepassing voor onze isotopen is het opsporen van lasfouten en slijtageplekken in staalconstructies. Urenco is continu bezig om innovatieve toepassingen van stabiele isotopen te onderzoeken en te ontwikkelen. De economische rendabiliteit en de technische mogelijkheden zijn voor ons toonaangevend. Hierbij staan de wensen van onze klanten centraal en werken we graag samen met hen om tot een optimaal eindproduct te komen.

Medische toepassingen
In de geneeskunde neemt het gebruik van radioactieve stoffen, naast de conventionele methodes, steeds meer toe. Urencoís afdeling Stabiele Isotopen maakt voor de nucleaire geneeskunde verschillende medische isotopen. Deze isotopen worden bestraald. Bij nucleaire diagnostiek wordt een bestraalde stof in het lichaam van de patiŽnt gebracht. Deze stof spoort de zieke plek (bijvoorbeeld een tumor) in het lichaam op en maakt haar zichtbaar. Hierdoor kan de juiste behandelmethode worden gekozen.

Nucleaire diagnostiek zorgt ervoor dat we een tumor al in een pril stadium kunnen ontdekken en de ontwikkeling goed kunnen volgen. Deze methode is vooral geschikt voor uiteenlopende kankersoorten, aandoeningen aan het hart, de hersenen, de longen en de nieren.

Brachytherapie gebruiken we voor het ter plekke bestralen van een tumor in het lichaam. Hiervoor brengen we tijdelijk of permanent radioactieve bronnen in die de aandoening bestrijden. Dit heeft als voordeel dat de patiŽnt niet geopereerd of volledig bestraald hoeft te worden. Brachytherapie is bijvoorbeeld geschikt voor het behandelen van prostaat- en schildklierkanker.

Pijnbestrijding met radioactieve stoffen is volop in ontwikkeling en kan op termijn een belangrijk alternatief zijn voor traditionele middelen als morfine.


Uw inschrijving, hieronder, zien wij NOODZAKELIJKERWIJS
vůůr 13 november 2008 tegemoetDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
1438
Terug naar voorpagina