Uitnodiging en inschrijvingsformulier

KNMG district XVII Twente


Jaarvergadering 2010
Rondleiding museum “Het Palthehuis”, Oldenzaal
Uitreiking “Lide Jannink scriptieprijs”

Ontvangst, facultatieve maaltijd en vergadering
in het “Mr J.W. Racerhuis” te Oldenzaal

Dinsdag, 30 november 2010
Aanvang 18:00 uur

“Mr J.W. Racerhuis”
Marktstraat 15
7571 ED Oldenzaal
Tel.0541-512768

Locatie “Mr J.W. Racerhuis” [Google maps]
Aanbevolen parkeergelegenheid: Ganzenmarkt
Locatie: Museum “Het Palthehuis”


Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering 2010. Voorafgaand aan de jaarvergadering bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk een maaltijd te gebruiken, u wordt verzocht bij uw aanmelding aan te geven of u van deze maaltijd gebruik wilt maken. Uw partner is tevens hartelijk welkom. Gaarne vóór 25 november aan melden.


Museum “Het Palthehuis”

De stukken voor de jaarvergadering (notulen jaarvergadering 2009 jaarverslag van penningmeester en secretaris, jaarplanning voor 2011 en de begroting voor 2011) vindt u hieronder. Mocht u de stukken per post willen ontvangen wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding.

Na de jaarvergadering zullen wij een rondleiding krijgen door het museum “Het Palthehuis”, zie rechts, dubbelklick voor paginavullende vertoning.Programma:
18:00 uurOntvangst
18:30 uurMaaltijd [facultatief]
19:30 uurJaarvergadering KNMG
  Agenda:stukken:
Opening
Notulen jaarvergadering 2009notulen jaarvergadering 2009
Verslag secretaris 2010verslag secretaris 2010
Verslag penningmeester 2010 financiëel jaarverslag 2009, begroting 2010
Verslag kascommissieverklaring kascie over 2009
Decharge penningmeester
Benoemen kascommissie 2010
Jaarplan 2011jaarplan 2011
Begroting 2011resultaten t/m 25 oktober 2010, begroting 2011
Rondvraag
19:45 uurUitreiking “Lide Jannink scriptieprijs”
20:00 uurSluiting jaarvergadering
20.05 uurRondleiding “Het Palthehuis”
ca. 22.15 uSluiting

Het bestuur roept leden die de ambitie hebben om lid te worden van het districtsbestuur met nadruk op zich te melden, daar het huidige bestuur voor een groot deel aan het eind van haar reglementaire zittingsduur is gekomen.
Informatie over het bestuurswerk kan worden ingewonnen bij de heer R. Gardenbroek, voorzitter, telefoon: 06-2248-8945 of via e-mail: voorzitter@KNMGTwente.org


Uw inschrijving, hieronder,
zien wij, liefst vóór 25 november 2010, tegemoetDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
1352
Terug naar voorpagina