KNMG-district XVII Twente
Uitnodiging en inschrijvingsformulier

Interactieve bijeenkomst

De dokter en
de zelfgekozen dood

Accreditatie toegekend: 2 punten [ID-nummer: 254382]

Maandag 7 november 2016
Aanvang 18:30 uur

ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141,
7555 DL Hengelo

ZGT - locatie Hengelo
U kunt parkeren op het ziekenhuisterrein
Toevoegen aan uw Google Agenda


Geachte collega,

De euthanasiewet van minister Els Borst uit 2002 was niet het einde van de discussie over beslissingen rond het levenseinde. In de afgelopen jaren bleek, o.a. uit onderzoek door de NRC, dat veel mensen zelf willen bepalen hoe hun levenseinde eruitziet en wanneer dat plaatsvindt. De verwachtingen van de maatschappij om tegemoet te komen aan deze wens zijn hoog, terwijl artsen de maatschappelijke druk van deze wens als sterk en vol risico’s ervaren. In 2011 bracht onze KNMG het standpunt “De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde” uit, waarin gewezen werd op het stigmatiseren van ouderen en mensen met dementie in de samenleving.

Wij willen vanavond debatteren over uw opvattingen t.a.v. de zelfgekozen dood zodat de KNMG daarmee haar standpunt inzake levensbeëindiging kan actualiseren. In de inleidingen gaat Eric van Wijlick in op de juridische ruimte en grenzen bij een zelfgekozen dood en Sytske van der Meer op de medische en maatschappelijke aandachtspunten. Het debat staat onder leiding van Gert van Dijk.

Met vriendelijke groeten,

Marianne J. Abbink-de Roos, specialist ouderengeneeskunde n.p.
Secretaris KNMG-district XVII TwenteProgramma maandag 7 november 2016:
18:30Ontvangst en stamppotbuffet
20:00Welkom
20:05Ruimte en grenzen bij een zelfgekozen dood
E.H.J. (Eric) van Wijlick,
beleidsadviseur federatie KNMG
20:201e discussieronde
20:45Pauze
21:00De dokter en de zelfgekozen dood bij ouderen
Sytske van der Meer,
SCEN-arts en arts levenseindekliniek
21:152e discussieronde
21:35Plenair debat en conclusies
G. (Gert) van Dijk,
ethicus federatie KNMG
22:00AfsluitingDe bijeenkomst is geweest.

Hits:
2169
Terug naar voorpagina