Hits:
133017
Het bestuur van het KNMG District XVII Twente bestaat uit:

Voorzitter - dHr R.J. Naber, bedrijfsarts
voorzitter@KNMGTwente.org
Secretaris - Mw M.J. Abbink, specialist ouderengeneeskunde n.p.
secretaris@KNMGTwente.org
Penningmeester - Mw M. Čimžar-Sweelssen, specialist ouderengeneeskunde
penningmeester@KNMGTwente.org
Vice-voorzitter - dHr J.J.W. Prick, neuroloog
Bestuurslid - Mw B. Beuvink, arts M & G, infectieziektebestrijding
Bestuurslid - Mw J. H. Köhne, arts M & G
Bestuurslid - dHr S. Tol, huisarts n.p.
Bestuurslid - dHr K. Veldhuis, arts assistent huisarts
Bestuurslid - Mw S. Soethoudt, arts assistent MST
Bestuurslid - Mw S. Dahan, co-assistent MST
Bestuurslid - dHr D. Kremer, co-assistent ZGT
Webmaster - dHr E.J.W. Hannivoort, huisarts n.p.
Notuliste - Mw A. de Vries
[ n.p. = niet practiserend ]