Hits:
148071
Coschappen in Twente Lees ook Sponsoringbeleid Lide Jannink Stichting

De co-groepen van Almelo en van Hengelo en Enschede

  • zijn beiden vertegenwoordigd in het districtsbestuur van het KNMG-Twente
  • met een bestuurslid namens de coassistenten van respectievelijk MST en ZGT
  • als tegenprestatie ontvangen de beide co-groepen van ons Ä 250,- per kalenderjaar

Studie Geneeskunde De studie Geneeskunde heeft de afgelopen jaren vele nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt. In 2003 is in Groningen het curriculum G2010 van start gegaan, en in september 2014 G2020, het nieuwe curriculum. Bachelordiploma G2020 is een ambitieus, patiŽntgestuurd curriculum, waarin alle betrokkenen (docenten en studenten) gedeeld eigenaar zijn van de opleiding en waarin actief meedoen de norm is. In dit curriculum zijn de lijnen tussen docenten en studenten kort en de interactie groot, waarmee binding en intrinsieke motivatie wordt verhoogd. In G2020 wordt het cohort van circa 400 studenten verdeeld over vier gemeenschappen of Learning Communities (LC), met elk een eigen inhoudelijke focus: Global Health, Duurzame Zorg, Intramurale Zorg en Molecular Medicine. Alle LC's leiden op tot hetzelfde bachelordiploma, dat voldoet aan de eindtermen van het Raamplan 2009. De eerste 3 jaar van de studie Geneeskunde in dit curriculum, de bachelorfase, bestaan uit theorie. Masterfase In de daaropvolgende 3 jarige masterfase gaan de studenten de praktijk in. Vierde jaar Het vierde jaar van de opleiding, het eerste jaar van de masteropleiding, bestaat uit de junior-coschappen (JUCO). Dit jaar bestaat uit 4 blokken van 12 weken. De coassistenten doorlopen eerst 6 weken in het klinisch trainingscentrum. Hier worden de vaardigheden getraind die in de daarop volgende 6 weken in het ziekenhuis in de praktijk gebracht kunnen worden. Zo leren de studenten bijvoorbeeld hechten voorafgaand aan het coschap chirurgie en de gynaecologische onderzoeken voor het coschap gynaecologie. Vijfde jaar Het vijfde jaar bestaat uit de senior-coschappen (SECO). Deze vinden plaats in de affiliatieziekenhuizen van Groningen, voor Twente in Almelo en Enschede. In dit jaar lopen de studenten 10 tot 12 zelfgekozen coschappen, waarbij de vakken Neurologie, Psychiatrie, Kindergeneeskunde, Huisartsgeneeskunde en Sociale geneeskunde verplicht zijn. Daarnaast moet men minstens ťťn heelkundig vak en ťťn intern vak kiezen. Zesde jaar Het laatste en zesde jaar bestaat uit 20 weken wetenschappelijk onderzoek en een 20 weken durende semi-arts stage (voorheen keuze-coschap). Deze semi-arts stage is opgedeeld in een 14 weken durende rompstage en een 6-weekse verdieping. Coschappen Er worden dus niet zoals vroeger alle coschappen gelopen. De studenten krijgen de mogelijkheid om zich meer in de vakken van hun keuze te verdiepen. Gezamenlijk onderwijs Naast de coschappen is er elke woensdagmiddag tijd voor gezamenlijk onderwijs, waarbij de nadruk ligt op kennis onder elkaar verspreiden. In de coachgroepen worden ervaringen met elkaar gedeeld en is er aandacht voor zelfreflectie.
Tijdens het discipline overstijgende onderwijs (DOO) komen de ondersteunende vakken aan het bod, zoals: farmacotherapie, gezondheidsrecht, microbiologie en radiologie. In de klinische werk conferentie (KWC) wordt er door een co-assistent gepresenteerde patiŽntencasus besproken. Onderwijscommissie en co-raad Om het onderwijs aan de coassistenten op peil te houden en te verbeteren is er de onderwijscommissie (Enschede) en de co-raad (Almelo). Zij behartigen de belangen van de coassistenten en overleggen daarvoor met de specialisten. Verkiezingen Om artsen te kunnen prijzen voor hun inzet worden elk jaar de specialist-, arts-assistent- en afdeling van het jaar-verkiezingen gehouden. Sociale activiteiten Uiteraard is er ook tijd voor sociale activiteiten, ter ontspanning en om de saamhorigheid te vergroten. Elke 2 weken is er een co-borrel en jaarlijks vinden de co-outdagen plaats, waarbij gezamenlijk ontspannende activiteiten worden ondernomen. De coassistenten worden ook uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van ons KNMG-district. Meer informatie: Bachelorfase, RijksUniversiteit Groningen
Masterfase, RijksUniversiteit Groningen
Coassistenten, affiliatieziekenhuis MST Enschede
Coassistenten, affiliatieziekenhuis ZGT Almelo