Hits:
148070
De KNMG-federatiepartners:

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)
Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
De Geneeskundestudent
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)