Hits:
148073
Verslaglegging:
(een korte geschiedsschrijving)
23 mei 2019: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Zorg voor Ouder en Kind"
in Holland Casino te Enschede
Uitnodiging
Deze avond gaat over de zorgen van zorgverleners over aanstaande moeders en vaders en over de zorgen van vaders en moeders over hun kinderen.
24 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst 2019
in het Holland Casino, Enschede.
Uitnodiging
Koud en warm buffet voor alle leden en vooral hongerige co-assistenten
3 presentraties, Lide-Jannink-scriptieprijs, casino speluitleg
22 november 2018: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Techniek in de geneeskunde"
in het Revalidatiecentrum “het Roessingh”, Enschede.
Uitnodiging
30 juni 2018: Derde districtslustrum
Lide Janninkprijs - concert - buffet
in het Muziekcentrum te Enschede.
Uitnodiging
18 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
in Volvo Garage Harrie Arendsen te Hengelo.
Uitnodiging
28 november 2017: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Jong en Gezond??"
in het ZGT te Hengelo.
Uitnodiging
16 mei 2017: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Besmette wereldreizigers"
bij de GGD-Twente in Enschede.
Uitnodiging
21 maart 2017: Jaarvergadering 2016
in Restaurant de Watermolen,
landgoed Singraven,
Denekamp
voorafgegaan door een rondleiding,
afgewisseld met een overdadige maaltijd,
3 voordrachten en uitrijking van de Lide Janninkprijs
Uitnodiging
19 januari 2017: Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
in Museum de Twentse Welle
Het Rozendaal 11 te Enschede
voorafgegaan door een museumbezoek met borrel
Uitnodiging
7 november 2016: Interactieve bijeenkomst
"De dokter en de zelfgekozen dood"
in het ZGT te Hengelo
Uitnodiging
14 juni 2016: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Verslaving bij artsen"
bij de GGD-Twente te Enschede
Uitnodiging
22 maart 2016: Jaarvergadering in Theater Hof-88 te Almelo
met een optreden van de cabaretier Gijs Nillessen
en de uitreiking van de Lide Jannink Scriptieprijzen,
Uitnodiging
21 januari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
in het nieuwe Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1 te Enschede
Gevolgd door een rondleiding door het nieuwe gebouw
Uitnodiging
26 oktober 2015: Wetenschappelijke bijeenkomst
Invasieve behandeling van coronairziekten
In de Ariënszaal van het Medisch Spectrum Twente
4 promoties en de impact op de behandeling van onze patiënten.
Uitnodiging
2 juni 2015: Wetenschappelijke bijeenkomst
Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten
in het Helmertheater
waarbij mogelijke antwoorden op de vraag: “bestaan S.O.L.K.?” de revue passeerden.
Uitnodiging
12 maart 2015: Jaarvergadering met introductie en rondleiding Skillslab
Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM), Universiteit Twente
en de uitreiking van de Lide Jannink Scriptieprijs,
Uitnodiging
29 januari 2015: Nieuwjaarsbijeenkomst 2015
in het Polman-Stadion te Almelo
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijenkomst kregen wij een rondleiding door deze tempel van Herakles, daarna gebruikten wij gezamenlijk een voedzame maaltijd,
Uitnodiging
29 oktober 2014: Wetenschappelijke vergadering "Forensische geneeskunde"
in het ZGT Almelo, Twentezaal
geaccrediteerd voor 2 uren.
Koud en warm buffet.
Uitnodiging
20 mei 2014: Wetenschappelijke bijeenkomst "Vuurwerk en bermbommen"
in het Geneeskundig GHOR trainingscentrum Zuidkamp
Geneeskundige gevolgen van explosies,
geaccrediteerd voor 3 uren.
Koud en warm buffet.
Uitnodiging
2 april 2014: Jaarvergadering
bij Museum Ton Schulten, Ootmarsum
Gemeenschappelijke maaltijd,
jaarvergadering,
uitreiking Lide Jannink Scriptieprijs,
museumrondleiding en
gezellig afscheid bestuursleden
Uitnodiging
30 januari 2014: Nieuwjaarsbijeenkomst 2014
bij Munsterhuis in Hengelo
Onze daadkrachtige minister en staatssecretaris van VWS gaan de AWBZ even opschonen, de WMO uitbreiden en aan de zorgverzekeraars hebben ze een scherpe inkoop van zorg overgelaten. Alles is natuurlijk “ter bevordering van de kwaliteit van zorg” maar wel met een doelmatigheidskorting overal waar iets verandert. Dus hebben de zorgverzekeraars scherp “onderhandeld”, waarbij alleen grote instellingen de mogelijkheid hebben voor contractonderhandelingen, maar individuele zorgaanbieders eigenlijk alleen kunnen “tekenen bij het kruisje”.
Uitnodiging
15 oktober 2013: Wetenschappelijke vergadering "Gepast Gebruik"
in Restaurant Gelderman te Oldenzaal
Omdat de zorgverzekeraars de opdracht hebben gekregen om te zorgen voor het “gepast gebruiken” van gezondheidszorgvoorzieningen willen zij deze kennis inzetten bij hun inkoopbeleid. De vraag is nu: is een statistiek de waarheid of slechts een schaduw van de werkelijkheid?
Verslag | Uitnodiging
30 mei 2013: Wetenschappelijke vergadering "De fascinatie van de tropen"
bij de GGD Twente te Enschede
Wie van ons heeft niet eens overwogen om geneeskunde te beoefenen in de tropen? Welke waarde heeft een co-schap in de tropen voor een Nederlandse arts
Uitnodiging
17 april 2013: Workshop
"Schrijven van een wetenschappelijke publicatie"
in het Medisch Spectrum Twente te Enschede
De deelname was gratis,
maar stond alleen open voor leden van onze afdeling Twente.
Uitnodiging
28 februari 2013: Jaarvergadering
in het Theaterhotel Almelo
Voorafgaand aan de jaarvergadering gebruikten wij gezamenlijk een maaltijd, daarna kregen wij een rondleiding door het het Theaterhotel Almelo.
Uitnodiging
24 januari 2013: Nieuwjaarsbijeenkomst 2013
in het Museum TwentseWelle te Enschede
Net als vorig jaar zullen de vertegenwoordigers van onze federatiepartners vertellen wat hun visie hierop is. Wij vroegen alle sprekers u op de hoogte te brengen:
  • hoe zijn/haar beroepsgroep/instelling zich voorbereidt op al deze veranderingen.
  • hoe ervoor wordt gezorgd dat de patiënt/cliënt toch de benodigde zorg krijgt.
  • hoe het aanbod in de regio compleet blijft en de vereiste kwaliteit behoudt.
Uitnodiging
31 oktober 2012: Wetenschappelijke vergadering "Het Buikgevoel"
in het Ziekenhuis ZGT Hengelo
Ons district een tweetal collega’s een financiële bijdrage gegeven voor hun proefschrift. De avond belooft uw buikgevoel op het terrein van de gevolgen van roken op buikorganen en het effect van chirurgisch ingrijpen bij metastases in de lever wetenschappelijk te onderbouwen, uiteraard pas nadat uw fysieke honger bestreden is. De bijeenkomst werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering
Uitnodiging
9 mei 2012: Wetenschappelijke vergadering
in het Thoraxcentrum Twente te Enschede
Het Medisch Spectrum Twente te Enschede heeft haar Thoraxcentrum vernieuwd en nodigde u uit om kennis te nemen, niet alleen van de vernieuwing van het gebouw, maar ook van de veranderingen in de wijze van behandelen van het acute myocardinfarct, de nieuwe ontwikkelingen in cardiothoracale chirurgie en de gevolgen voor de patiënt van een langdurige behandeling op een thoraxchirurgische intensive care.
Uitnodiging
15 februari 2012: Nieuwjaarsbijeenkomst 2012 en Jaarvergadering
in het Holland Casino te Enschede
met presentaties en een gezellige maaltijd en een rond- en inleiding door het Holland Casino
Verslag | Uitnodiging
17 november 2011: Jaarvergadering
in het Twents TechniekMuseum Heim
Voorafgaand aan de jaarvergadering gebruikten wij gezamenlijk een maaltijd, daarna kregen wij een rondleiding door het Twents TechniekMuseum Heim.
Verslag | Uitnodiging
15 september 2011: Wetenschappelijke vergadering
‘Autorijden met aandoeningen’
Bij vele artsen blijkt onduidelijkheid rond de rijgeschiktheid van mensen met een aandoening, zowel in de behandelrelatie als in de keuringsrelatie. Met inleidingen door een arts rijgeschiktheid CBR en een hoogleraar gezondheidsrecht
Uitnodiging
24 mei 2011: Wetenschappelijke vergadering
Laparoscopische chirurgie in het nieuwe Skillslab van de Universiteit Twente
Zelf oefenen zowel met behulp van een computersimulatie als met behulp van een fantoom en vertrouwd geraken met de moderne manier van opleiden voor “snijdende” vakken.
Verslag | Uitnodiging
13 januari 2011: Wetenschappelijke nieuwjaarsbijeenkomst
in de Grolsch Veste te Enschede
Verslag | Uitnodiging
30 november 2010: Jaarvergadering 2010 in het “Mr J.W. Racerhuis” te Oldenzaal
Rondleiding museum “Het Palthehuis” te Oldenzaal
Uitreiking “Lide Jannink scriptieprijs”
inclusief een eenvoudige doch voedzame wildmaaltijd
Verslag | Uitnodiging
20 mei 2010: “Nieuwe beesten op de markt”
Infectieziekten die zich aan de mens aanpassen
Wetenschappelijke Vergaderinging in het regiokantoor GGD Twente te Enschede
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
21 januari 2010: Wetenschappelijke nieuwjaarsbijeenkomst
bij Frans Munsterhuis
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
17 november 2009: Rondleiding door de Synagoge van Enschede & Jaarvergadering 2009
Notulen [pdf] | Uitnodiging
8 oktober 2009: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Als het einde in zicht is"
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
4 juni 2009: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Herziening KNMG-Meldcode Kindermishandeling"
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
15 januari 2009: Wetenschappelijke nieuwjaarsbijeenkomst
in de Houtmaat
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
27 november 2008: Rondleiding "Urenco" en Jaarvergadering 2008
Notulen [pdf] | Uitnodiging
1 oktober 2008: Wetenschappelijk debat
"Autonomie of samenwerking in de spreekkamer"
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
31 januari 2008: Wetenschappelijke bijeenkomst
"Bijna Midwinter Bijeenkomst"
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
30 oktober 2007: Wetenschappelijke bijeenkomst
"De Maakbare Mensch"
Verslag (met foto's) | Uitnodiging

7 juni 2007: Rondleiding Twentewijn en
Jaarvergadering KNMG district XVII Twente.
Verslag (met foto's) | Uitnodiging

2 november 2006: "De Pandemie"
het Twentse Rampenplan, en de rol van Twentse artsen daarin.
Verslag (met foto's) | Uitnodiging

31 mei 2006: Rondleiding door de nieuwe brouwerij van Koninklijke Grolsch
Jaarvergadering & KNMG buffet bij "de Buren" in Boekelo
Verslag (met foto's) | Uitnodiging, agenda en stukken

14 maart 2006: Wetenschappelijke vergadering
'Zorg voor Kwaliteit'
Verslag (met powerpoint's) | Uitnodiging

8 november 2005: Bijeenkomst
'de Zorgverzekeringswet 2006'
Verslag [pdf] | Uitnodiging
21 april 2005: Jaarvergadering 2005
'Marktwerking in de zorg'
Uitnodiging
1 maart 2005: Wetenschappelijke bijeenkomst
'Digitaal dossier'
Verslag (met powerpoint's) | Uitnodiging
12 oktober 2004: Wetenschappelijke bijeenkomst
'Even bijpraten'
Uitnodiging
20 april 2004: Jaarvergadering 2004
Uitnodiging
7 oktober 2003: Wetenschappelijke bijeenkomst
'Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten'
Uitnodiging
20 mei 2003: Eerste reguliere ledenvergadering
Verslag (met foto's) | Uitnodiging
10 april 2003: Feestelijke oprichtingsvergadering en symposium
'Luisteren en verstaan, willen wij dat ?'
Fotoverslag | Uitnodiging