Hits:
74677
Agenda:
(wat u in de nabije toekomst van ons mag verwachten)
voorlopige aankondiging van de wetenschappelijke bijeenkomst
"Jong en Gezond??"
op dinsdag 28 november 2017
in het ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, Hengelo.
Ieder jaar verzorgen wij voor onze leden: Lees ook onze verslagleggingen
Het sponsoringbeleid van de Lide Jannink Stichting:
De jaarlijkse Lide Jannink scriptieprijs en
de promotiekostenondersteuning.
De co-groepenondersteuning door het district